top of page

Spørsmål og svar om badestamp

2010-05-18

Kan man virkelig bade ute om vinteren? 
Ja, det er på vinteren badestampen virkelig kommer til sin rett. Kontrasten mellom det varme vannet og den kjørlige luften gjør badet til noe ekstra! Tilbakemeldinger vi får fra våre kunder er at det faktisk er vinterstid de setter mest pris på å nyte et varmt og avslappende utendørs bad i sin badestamp.

Det er mulig å montere renseanlegg med varmekolbe for å holde vannet rent og frostfritt. 

Hva er ideell badetemperatur i en vedfyrt badestamp? 
Ideell badetemperatur i en badestamp er fra 38°C til 40°C, når gradestokken stiger til 45°C er det de færreste som klarer å bli sittende igjen i Badestampen...

Hvordan fyre opp? 
Når badestampen er ca. halvfull av vann kan man forsiktig starte oppfyringen. La vannslangen renne ned på skorsteinsrøret i høyde med den øvre kanten på stampen (sargen), dette for å utnytte varmen fra skorsteinen slik at oppvarmingen av vannet går hurtigere. Tilpass vannmengden i stampen ut i fra hvor mange som skal bade. Du som bruker har selv ansvaret for at vannivået er tilstrekkelig for at stampen ikke skades.

For best mulig effekt er det viktig at du benytter deg av tørr ved. Forbered oppfyringen på følgende måte: legg litt små ved på bunnen av kaminen som du dynker forsiktig med tennvæske. Start deretter oppfyringen med å tenne på en avis. Slipp den påtente avisen ned på bunnen av kaminen og skyv den med en lang trepinne så langt inn under skorsteinen som mulig. (Dette vil innebære at man får trekken til å gå den riktige veien i kaminen). Når opptenningsveden har tatt skikkelig fyr, fyller du på med ved (20-30 cm). Benytter du for lang ved, er det en risiko for at den setter seg fast, og man får dermed en dårligere effekt i kaminen.

Ved bruk av lokk under oppfyringen, reduseres oppfyringstiden noe, samtidig som vedforbruket går ned.

Problemer med trekken? Dersom kaminen er "rå" kan du få problemer med trekken i skorsteinen. Dette løser du enkelt på følgende måte: løft av kaminrøret å tre det ned i kaminen i noen sekunder til du ser røyken kommer ut i gjennom skorsteinen, sett deretter skorsteinen hurtig på plass samtidig som du legger på kaminlokket (full trekk på lokket) og blås ned i trekkspalten. Repeter om nødvendig. Dette "trikset" virker alltid!

Hvor lang tid tar det å fyre opp en badestamp? 
Forutsetninger som er lagt til grunn: kaldt vann/5°C varmes opp til 38-40°C 
4 pers. (170cm) vedfyrt badestamp ca. 1 1/2 time.
5-6 pers. (200cm) vedfyrt badestamp ca. 2 1/2 time. 
7-8 pers. (220cm) vedfyrt badestamp ca. 3 1/2 time.

Kan badestampen plasseres direkte på bakken, eller må det støpes en såle? 
Du kan plassere badestampen direkte på bakken, men det viktig at det er stabil grunn. Vi anbefaler at det gruses/pukkes ca. 15-20 cm under badestampen. Dersom du velger å støpe en såle under, må du huske å støpe inn et sluk, eller en utløpsslange...

Hvor mye veier en badestamp? 
5-6 pers. (200cm) vedfyrt badestamp veier ca. 130 kg

Hvor mye vann går det i en badestamp? 
5-6 pers. (200cm) vedfyrt badestamp rommer ca. 2000 liter vann.

Hvor ofte må vannet skiftes ut? 
Vi anbefaler at du skifter vann etter hvert bruk. I vinterhalvåret når temperaturen er lav, kan man benytte det samme vannet 2-3 ganger i løpet av en uke. Dersom man monterer et renseanlegg som fjerner partiklene i vannet, kan man benytte det samme vannet i flere måneder. For å sikre at vannet er fritt for bakterier, må man tilsette klor ( 7 gram sjokklor pr. person som skal bade, 1 time før bading. For å forebygge algevekst, bør det tilsettes 1 dl. algemiddel 1 gang pr. uke.

Dersom man velger å skifte vann mellom hvert bad, anbefaler vi at badestampen rengjøres med litt klorin for å fjerne event. bakterier.

Hvordan tømmes en badestamp for vann, og hvor lang tid tar det å tømme badestampen for vann? 
Uttapping av vann igjennom avløp som i et ordinært badekar. Vannet ledes via et avløpsrør bort fra stampen. Avløpsrøret kan du koble inn på septiktank, drenering, kum, eller for eksempel ut i en grøft.

Det tar ca. 30 min. å tømme en badestamp for vann.

Sikring av stampen! 
Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å sikre stampen mot at barn og dyr kan falle ned i stampen. Iht. Norsk lov er det påbudt med gjerde, eller sikkert dekke over stampen, for å hindre drukningsulykker. Viser forøvrig til bygningslovens § 83 basseng, brønn og dam, samt § 7-48 sikkerhet mot drukning.

Vedfyrt eller elektrisk oppvarming? 
Fordelene med vedfyring er mange; ovnens stemningsfulle spraking forsterker opplevelsen, 
lav oppvarmingskostnad, samt at den er pålitelig og praktisk. 
Det behøves ingen pumper, slanger og koblinger som man risikerer at fryser i stykker. 
Enkelte varmekolber som er på markedet bruker opp mot 24 timer på å varme opp en stamp. 
En vedfyrt badestamp trenger mindre vedlikehold / er mer driftsikker.

Ovn i Aluminium eller rustfritt stål? 
Å velge en ovn i rustfritt stål fremfor en ovn i aluminium,
ser vi på som en selvfølge. Aluminium har høyere varmeledningsevne, men etter å ha testet ulike konstruksjoner av aluminiumsovner har vi 
erfart at den ikke tilfredsstiller de krav som vi stiller til en ovn
for bruk i utendørs bad. Ved minste uaktsomhet smelter ovnen som har et alt for lavt smeltepunkt (660°C). Det utvikles aldri lut i asken, men derimot så kan det utvikles kaliumkarbonat (K2CO3), som i kombinasjon med vann angriper aluminiumen. Det er derfor viktig at det ikke kommer vann opp i aluminiumsovnen. 

En ovn i rustfritt stål har mye høyere smeltepunkt, derfor kan man begynne å fyre samtidig som man fyller vann i stampen, dett kompenserer for aluminiumsovnen høyere varmeledningsevne. Allerede ved 50 cm. vannivå kan man begynne en forsiktig oppfyring. 

Kilde: www.scan-pro.no og http://www.alttilbolig.no

.

bottom of page